• 0761 74 74 27
  • 0728 54 68 04

Politica de Confidenţialitate

Politica de Confidenţialitate şi de Securitate a Datelor pe SpiceDeals.ro:

SpiceDeals.ro se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii unei colaborări eficiente cu utilizatorii. SpiceDeals.ro va folosi datele personale ale utilizatorilor doar în scopul de a-i notifica asupra ofertelor promoţionale şi asupra noutăţilor. Datele personale introduse de utilizatori sunt necesare pentru confirmarea comenzii şi pentru livrarea produselor comandate. Dacă clientul nu mai doreşte primirea newsletter-ului, se poate dezabona printr-un simplu click pe link-ul primit prin email de la SpiceDeals.ro